105. yıl önce...

Ürer Konak Profil Resmi
Ürer Konak

.... 2 Ağustos 1914 te 1. Dünya (Paylaşım) Savaşı başlamıştı... Osmanlı Devleti Almanya’yı Rusya karşısında düştü ğü zor durumdan kurtarmak için Rus limanlarına saldırıya geçti. Ardından da Kafkasya’ya saldırdı... Almanlar savaşı olabildiğince yaymaya çalışıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğunu da bu amacına alet ediyordu. 
Müttefik Devletler (İngiltere-Fransa-Rusya) Çanakkale’ye saldırmaya karar verdiklerinde Osmanlı Ordusu Sarıkamış önlerinde korkunç bir facia yaşamış, binlerce askerimiz donarak ölmüştü. (Aralık 1914) .. Ancak Rusya kendinden fazla emin olmadığın dan bunun bilgisini müttefiklerinden saklamıştı. Tıpkı Enver Paşa’nın da bu yenilgimizi Meclis-i Mebusan’dan ve Os manlı Ordusundan sakladığı gibi... 
Çanakkale’ye  yapılacak saldırı, müttefik (itilaf)  devletlerinin batı cephesindeki tıkanmasını aş mak, Rusya’dan silah desteği sağlamak, Rus ya’nın çektiği bugday sıkıntısını önlemek amacını taşıyordu... Böylece Osmanlı savaş dışı bırakılacak, İstanbul alınacak Rusya’ya kolayca deniz yoluyla ulaşılacaktı... Osmanlı safdışı bırakılınca Almanlara saldırı daha kolaylaşacaktı.... 
İngilizler, Çanakkale’yi çok kolayca aşabileceklerini sanıyorlardı. Ama bu saldırıyı çok pahalıya ödeyeceklerdi. “Hasta Adam” dedikleri Osmanlı’yı kolayca yenebileceklerini sanmışlardı. Rusya’nın yardım isteklerinin artması nedeniyle Lloyd George ve W. Churchill’in de kışkırtmalarıyla  İngiliz Savaş Kabinesi Çanakkale saldırısına izin verdi
İtilaf (Müttefik) bloğu Amiral de Robesck komutasındaki 16 gemilik çağının dev donanması, 18 Mart  1915 de Çanakkale’yi geçmeye kalktığında; tarihlerinin en büyük deniz yenilgisini yaşayacaktı. 
Boğazdaki tabyalarımız sağlamlaştırılmış, Almanların sağladığı toplarla istihkamlarımız güçlendirilmiş, silahlandırılmıştı. Silah ve cephane stoklarımız arttırılmaya çalışılmıştı. 
18 Mart 1915..... Saat 11.oo de ilk grub zırhlı İngiliz gemileri Boğaz’a girdi. İnflexible-Lord Nelson-Agamemnon-Quenn Elizabeth, Majesticve Triumph adlı zırhlılar filonun önündeydiler. Fransız gemileri Bouvet-Suffren Charlemagne, Gaulois arkadan geliyorlardı... 
.... 11.25 de ateş açtılar. Tabyalarımızdan açılan ateşlerimiz etkisiz kalıyordu. Mecidiye, Namazgah tabyalarımız, Çanakkale ve Hamidiye tabyalarımız bir süre sustular bu yoğun ateş altın da... Amiral de Robeck zırhlılara daha yakın mesafeye yaklaşıp ateş etmelerini emretti. Fransız gemilerinin önünde hiçbir mayın tarama gemisi yoktu... Tüm gemiler hare keta katılmıştı. 
Yaklaşmalarının bize yararı oldu. Kıyıdan atılan mermiler zırhlıların üzerine düşmeye başladı. Inflexible’nin kaptan köşküne bir mermi isabet  edince yangın çıktı. Gemi geri çekildi. Bouvet’te yangın çıktı. 
Suffren 14 top mermisiyle yaralanınca saf dışı oldu. 
13.45 de Fransız gemileri geri çekildi. Bouvet bat tı.... 639  denizci ve komutanları boğularak öldü... Diğer Fransız gemileri de yara almışlardı. 
Yüzbaşı Hasan komutasındaki Dardanos Batarya sı en çok şimşek çeken bataryalar arasındaydı. 21 yaşındaki asteğ men Adil Efendi, 19 yaşındaki subay vekili Edremitli İsmail Hakkı Efendi, Teğmen Mevsuf Efendi, Nişangah çavuşu Yozgatlı Yunus Çavuş görevliydiler bu bataryamızda... Yüzbaşı Hasan ve Teğmen Mevsuf ile iki erimiz şehit düştüler. 
Çekilmeye başla dılar 17.oo ye doğru... Nusret Mayın gemimizin birkaç gece önce döşediği mayınlara çarpan İngiliz gemilerinden Inflexible mayına çarptı su alarak hareket yeteneğini kaybetti. İrresistible’de mayına çarparak yara aldı. Amiral de Robeck geçemeyeceklerini anladı. Zırhlılara Boğaz’dan çıkma emri verdi. 
.... Bu muhare bede biz 3 subay, 22 erimizi şehit verdik. 2 subayı mız 59 erimiz yaralandı. Müttefik (itilaf) devletleri nin 3 gemisi (Bouvet-İrresistible-Ocean) batmış, İnflexible, Gaulois, Suffren ve Agamemnon savaş dışı kalmıştır. Asker kayıplarıysa 1273 ölü, 677 yaralı olmak üzere 1920 dir. 
105 yıl önce kazanılan bu zaferden sonra karadan geçmeye çalıştılar... Bu kez de karşılarına Anafartalarda, Conkbayırı’nda Mustafa Kemal Atatürk çıktı.... Binlerce şehit verdik ama “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarih kitaplarına yazdırdık... 
Büyük zaferi mizin yıldönümün de tüm şehitleri mizin ruhları şad olsun!Diğer Yazıları